Par TIA

Kas ir Transportbūvju Inženieru asociācija ?

2007. gadā pēc 14 konsultantfirmu iniciatīvas tika izveidota biedrība Transportbūvju Inženieru
asociācija, kuras galvenie mērķi ir:

  1. Apzināt un risināt transportbūvju projektēšanas un būvuzraudzības attīstības jautājumus;
  2. Priekšlikumu izstrāde par projektētāju un būvuzraugu atbildību;
  3. Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām;
  4. Biedru aizsardzība pret negodīgu konkurenci;
  5. Pats galvenais – Sekmēt augstākas kvalitātes transporta infrastruktūras radīšanu Latvijā.

Asociācijā ir apvienojušās 15 vadošās Latvijas inženieru konsultantu firmas – E. Daniševska birojs, Ceļu inženieri, Inženierbūve, Pro Via, BRD projekts, 3C, Projekts 3, Inženieru birojs Kurbada tilti, Ceļu eksperts, Būvju profesionālā uzraudzība, Ceļuprojekts, Firma L4, Vertex projekti, Vektors T un BTM lab.

Asociācijas mērķis ir celt sabiedrībā transportbūvju inženieru profesijas prestižu, sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām izstrādāt nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, līdzdarboties transportbūvju speciālistu profesionālās sagatavošanas sistēmas un stratēģijas izstrādē un transportbūvju attīstības koncepcijas un stratēģijas priekšlikumu izstrādē, kā arī nodrošināt asociācijas biedru interešu aizsardzību Latvijā un ārvalstīs. Tāpat veicināt autoceļu nozares attīstību, paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt sabiedrības apmierinātību ar sniegtajiem pakalpojumiem.

Raksts publicēts